Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Počas celého nasledujúceho týždňa budú večerné sväté omše z Abrahámu vysielané cez Rádio Mária.

 • V stredu o 9.30 bude u nás rekolekčná svätá omša kňazov Seredského dekanátu.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Cena na osobu je 8€. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola. Je však aj potrebné, aby sa každý účastník individuálne zaregistroval na stránke www.navstevapapeza.sk.
  Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie bude vo večerných hodinách.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

 • Hodová slávnosť prvého výročia posviacky nášho chrámu bude v nedeľu 26. septembra.

 • Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, na budúcu nedeľu (12.9.) bude vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka. V minulom roku sa vyzbieralo 35.342,38 €. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 • Trnavská arcidiecéza v spolupráci s občianskym združením Lifestarter začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis „Moja Trnavská arcidiecéza“.
  Časopis bude vychádzať jeden krát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci.
  Jeho obsahom budú informácie o aktivitách a podujatiach v Trnavskej arcidiecéze a jej farnostiach, rozhovory so zaujímavými hosťami, témy o viere, rodine, charite, vzdelávaní a mnoho iného. Časopis bude za dobrovoľný príspevok.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Počas celého nasledujúceho týždňa budú večerné sväté omše z Abrahámu vysielané cez Rádio Mária.

 • V stredu o 9.30 bude v Abraháme rekolekčná svätá omša kňazov Seredského dekanátu.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Cena na osobu je 8€. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola. Je však aj potrebné, aby sa každý účastník individuálne zaregistroval na stránke www.navstevapapeza.sk.
  Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša bude vo večerných hodinách.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na
  vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

 • Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, na budúcu nedeľu (12.9.) bude vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka. V minulom roku sa vyzbieralo 35.342,38 €. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 • Trnavská arcidiecéza v spolupráci s občianskym združením Lifestarter začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis „Moja Trnavská arcidiecéza“.
  Časopis bude vychádzať jeden krát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci.
  Jeho obsahom budú informácie o aktivitách a podujatiach v Trnavskej arcidiecéze a jej farnostiach, rozhovory so zaujímavými hosťami, témy o viere, rodine, charite, vzdelávaní a mnoho iného. Časopis bude za dobrovoľný príspevok.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • Počas nedeľných svätých omší bude znova bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:
  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.
  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Prosím, nevhadzujte použité čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

 • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu