Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (13.9.) bude zbierka na Boží hrob, ktorá je v tomto roku na tento dátum presunutá z Veľkonočného obdobia.

  • V piatok bude svätá omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik spevu na fare.
  • Na sobotu 19.9. pozývam všetkých ľudí ochotných pomôcť na upratovanie kostola aj fary pred slávnosťou posviacky kostola a liturgického zariadenia.
oznamy farského úadu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Srdečne ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu dnešnej hodovej slávnosti. Nech vám to Pán odmení.
  • Na budúcu nedeľu (13.9.) bude zbierka na Boží hrob, ktorá je v tomto roku na tento dátum presunutá z Veľkonočného obdobia.
oznamy farského úradu