Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (13.9.) je zbierka na Boží hrob.
 • V utorok o 10:00 bude svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Prosím veriacich, aby vzhľadom na situáciu dodržali platné hygienické opatrenia a aj na túto svätú omšu prišli v rúškach. V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša v kostole.
  Prosím o pomoc pri stavaní tribúny v pondelok o 16:30. Stretávame sa pri obecnom úrade.
 • Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My ho budeme sláviť v piatok. Kto chce priniesť zo záhrady, čím ho Pán požehnal, nech prinesie svoj príspevok do kostola vo štvrtok od 18:00 do 19:00.
  V piatok zároveň bude svätá omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik spevu na fare.
 • Na sobotu 19.9. od 8:00 pozývam všetkých ľudí ochotných pomôcť na upratovanie kostola aj fary pred slávnosťou posviacky kostola a liturgického zariadenia.
 • Na budúcu nedeľu (20.9.) vypomáham slávnosťou prvého svätého prijímania vo farnosti Pusté Úľany. Z tohto dôvodu bude v Abraháme len jedna nedeľná svätá omša o 7:30.
 • Po prestávke je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,90€.
  Taktiež je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Hodová farská zbierka bola 461,7€. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  Dnes (13.9.) je zbierka na Boží hrob.
 • Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My ho budeme sláviť v stredu. Kto chce priniesť zo záhrady, čím ho Pán požehnal, nech prinesie svoj príspevok do kostola v utorok od 15:00 do 15:30.
 • Na budúcu nedeľu (20.9.) vypomáham slávnosťou prvého svätého prijímania vo farnosti Pusté Úľany. Z tohto dôvodu bude v Abraháme len jedna nedeľná svätá omša o 7:30.
 • Snúbenci Michal Rožič a Jana Baleková mienia prijať sviatosť manželstva v Námestove. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech sa ohlási.
 • Po prestávke je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,90€.
  Taktiež je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu