Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (17.9.) popoludní nebude Eucharistická adorácia.

  • V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • V piatok (22.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Nácvik spevu na fare tentoraz nebude, avšak po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

oznamy farského úradu