Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (11.9.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku. Stretnutie birmovancov bude aj na budúcu nedeľu (18.9.) o 18:00.

  • Vo štvrtok (15.9.) o 17:30 bude svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie. V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša v kostole.
    Prosím o pomoc pri stavaní tribúny v stredu o 16:30. Stretávame sa pri obecnom úrade.

  • V piatok (16.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (11.9.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku. Stretnutie birmovancov bude aj na budúcu nedeľu (18.9.) o 18:00.

oznamy farského úradu