Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Povzbudzujem všetkých kresťanov katolíkov, aby sme čím plnšie a s otvoreným srdcom prežili milostivý čas najbližších dní, keď Slovensko navštívi Svätý Otec František. Nenechajme si ujsť Božie požehnanie plynúce z tejto návštevy a slová pápeža adresované priamo nášmu národu.

 • Dnes (12.9.) je zbierka na cirkevné školy Trnavskej arcidiecézy.

 • V pondelok (13.9.) po svätej omši bude stretnutie členov bratstva živého ruženca.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Cena na osobu je 8€. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola. Je však aj potrebné, aby sa každý účastník individuálne zaregistroval na stránke www.navstevapapeza.sk.

 • V stredu (15.9.) o 17:30 bude svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie. V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša v kostole.
  Prosím o pomoc pri stavaní tribúny v utorok o 16:30. Stretávame sa pri obecnom úrade.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

 • Hodová slávnosť prvého výročia posviacky nášho chrámu bude v nedeľu 26. septembra.

 • Trnavská arcidiecéza v spolupráci s občianskym združením Lifestarter začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis „Moja Trnavská arcidiecéza“.
  Časopis bude vychádzať jeden krát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci.
  Jeho obsahom budú informácie o aktivitách a podujatiach v Trnavskej arcidiecéze a jej farnostiach, rozhovory so zaujímavými hosťami, témy o viere, rodine, charite, vzdelávaní a mnoho iného. Jeho prvé číslo si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Povzbudzujem všetkých kresťanov katolíkov, aby sme čím plnšie a s otvoreným srdcom prežili milostivý čas najbližších dní, keď Slovensko navštívi Svätý Otec František. Nenechajme si ujsť Božie požehnanie plynúce z tejto návštevy a slová pápeža adresované priamo nášmu národu.

 • Dnes (12.9.) je zbierka na cirkevné školy Trnavskej arcidiecézy.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Cena na osobu je 8€. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola. Je však aj potrebné, aby sa každý účastník individuálne zaregistroval na stránke www.navstevapapeza.sk.

 • V tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My ho budeme sláviť v piatok (17.9.). Kto chce, môže si priniesť plodiny z úrody na požehnanie.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

 • Trnavská arcidiecéza v spolupráci s občianskym združením Lifestarter začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis „Moja Trnavská arcidiecéza“.
  Časopis bude vychádzať jeden krát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci.
  Jeho obsahom budú informácie o aktivitách a podujatiach v Trnavskej arcidiecéze a jej farnostiach, rozhovory so zaujímavými hosťami, témy o viere, rodine, charite, vzdelávaní a mnoho iného. Jeho prvé číslo si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu