Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (2.10.) po adorácii o 15:30 bude od 16:00 otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (5.10.) hodinu pred svätou omšou.

 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

 • Pre deti i rodičov sa v našej farnosti začína 4-dielna októbrová rodinná hra s názvom PÄŤDESIAT PERÁL, určená najmä pre deti 1. stupňa ZŠ. Počas štyroch nedieľ dostanete štyri časti hry. Prvá časť hry Vás čaká za lavicami na stolíku. Vezmite si ju a vyriešte. Riešenia prineste na najbližšiu detskú sv. omšu. Vaše odpovede poputujú do zlosovania o peknú cenu a zároveň spolu budeme postupne odkrývať dar, ktorý môžete získať pre seba i pre celú rodinu.
  Najbližšia detská svätá omša je v piatok (7.10.). Začneme modlitbou radostného ruženca o 17.25 tu v kostole. Modlitba bude obetovaná za prvoprijímajúce deti – nielen za tretiakov, ale i za štvrtákov. Pozývam teda Vás – tretiakov a štvrtákov – i Vašich rodičov, aby ste sa pridali k modlitbe. Na sv. omši vyhodnotíme 1. časť hry a po sv. omši Vás pozývame na detské stretko na faru.

 • Na budúcu nedeľu (9.10.) o 19:00 bude vo františkánskom kostole v Trnave benefičný koncert na podporu vybudovania pamätníka nenarodeným deťom v Trnave.

 • U pani Bilčíkovej je možné vyzdvihnúť si podielové knihy Spolku Svätého Vojtecha za členský príspevok 8€ od pondelka (3.10.) popoludní.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť ikonu Matky ustavičnej pomoci spolu s rodinnou modlitbou od Pápežských misijných diel.

 • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na výveske.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (2.10.) v Abraháme po adorácii o 15:30 bude od 16:00 otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (4.10.) hodinu pred svätou omšou.

 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

 • Na budúcu nedeľu (9.10.) o 19:00 bude vo františkánskom kostole v Trnave benefičný koncert na podporu vybudovania pamätníka nenarodeným deťom v Trnave.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť ikonu Matky ustavičnej pomoci spolu s rodinnou modlitbou od Pápežských misijných diel.

 • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na výveske.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu