Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na pomoc pre núdznych na Kube sa vyzbieralo 549€.

 • Od pondelka (4.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • V piatok (8.10.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa stretneme v kostole na spoločnej modlitbe ruženca. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky sú k dispozícii
  v sakristii. Na budúcu nedeľu (10.10.) o 16:00 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov, na ktorom predstavím podmienky prípravy na birmovku a budete môcť odovzdať vyplnené prihlášky.

 • U pani Bilčíkovej je možné vyzdvihnúť si podielové knihy Spolku Svätého Vojtecha za členský príspevok 8€.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30. Farská kaviareň nebude otvorená z dôvodu epidemiologických opatrení.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na pomoc pre núdznych na Kube sa vyzbieralo 193€.

 • Od pondelka (4.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity.
  Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii. Na budúcu nedeľu (10.10.) o 16:00 bude v kostole v Abraháme stretnutie birmovancov a ich rodičov, na ktorom predstavím podmienky prípravy na birmovku a budete môcť odovzdať vyplnené prihlášky.

oznamy farského úradu