Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu 31. augusta od 14:00 bude väčšie upratovanie kostola k hodom. Chcem pozvať všetkých, ktorí majú ochotu pomôcť. Je to príležitosť zapojiť sa pre tých, ktorí sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania, zvlášť mladšie ženy a dievčatá. Vítaná je aj pomoc mužov pri úprave okolia kostola. Za váš záujem a ochotu vopred srdečne ďakujeme.

oznamy farského úradu