Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (21.8.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Vo štvrtok 1.9. chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 15€.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Srdečne ďakujem všetkým, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri upratovaní a úprave kostola a jeho okolia pred hodami. Nech vám to dobrý Boh odmení.

  • Vo štvrtok 1.9. chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 15€.

oznamy farského úradu