Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V sobotu 4. septembra chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť na Turzovku. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 10€.

 • Chceli by sme zistiť záujem spoločnej púte z našej farnosti na svätú omšu s pápežom Františkom na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra. Kto by mal záujem, nech sa zahlási v sakristii. V prípade dostatočného záujmu zorganizujeme z našej farnosti spoločný autobus, v prípade slabšieho záujmu sa spojíme s niektorou z vedľajších farností. Pripomínam, že na základe podmienky zo strany štátu sa môžu púte zúčastniť len veriaci, ktorí sú zaočkovaní.

 • Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie bude večer.

 • Hodová slávnosť prvého výročia posviacky nášho chrámu bude v nedeľu 26. septembra.

 • Počas nedeľných svätých omší bude znova bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:
  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.
  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Prosím, nevhadzujte použité čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V sobotu 28. augusta od 14:00 bude väčšie upratovanie kostola k hodom. Chcem pozvať všetkých, ktorí majú ochotu pomôcť. Je to príležitosť zapojiť sa pre tých, ktorí sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania, zvlášť mladšie ženy a dievčatá. Vítaná je aj pomoc mužov pri úprave okolia kostola. Za váš záujem a ochotu vopred srdečne ďakujeme.

 • V sobotu 4. septembra chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť na Turzovku. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 10€.

 • Večer v sobotu 4. septembra bude o 19:00 svätá omša. Bude ju celebrovať vdp. Michal Pokopec, ktorý poďakuje Pánovi za svoje jubileum 50 rokov kňazstva aj v našej obci, v ktorej strávil mnoho rokov svojej kňazskej služby.

 • Chceli by sme zistiť záujem spoločnej púte z našej farnosti na svätú omšu s pápežom Františkom na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra. Kto by mal záujem, nech sa zahlási v sakristii. V prípade
  dostatočného záujmu zorganizujeme z našej farnosti spoločný autobus, v prípade slabšieho záujmu sa spojíme s niektorou z vedľajších farností. Pripomínam, že na základe podmienky zo strany štátu sa môžu púte zúčastniť len veriaci, ktorí sú zaočkovaní.
  Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša bude večer.

 • Počas nedeľných svätých omší bude znova bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:
  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.
  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Prosím, nevhadzujte použité čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

 • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu