Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V pondelok 24.8. o 16:00 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí. V utorok o 19:00 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí aj ich rodičov.
  • V sobotu 29.8. o 9:30 bude v Trnave v katedrále Missa Chrismatis – omša svätenia olejov, presunutá tento rok zo Zeleného štvrtku.
  • Mnohí farníci sa ma pýtajú, prečo nie je posviacka liturgického zariadenia a oltára priamo na sviatok sv. Michala archanjela. Deň posviacky kostola sa vo farnosti vždy slávi prednostne. Od tohto roka bude bývať deň výročia posviacky kostola 27. septembra. Keby to bolo priamo na sviatok archanjelov, slávnosť titulu kostola by mala vždy prednosť a v našej farnosti by sa už nikdy nemohol sláviť liturgický sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Snažili sme sa určiť deň posviacky kostola tak, aby neprepísal významný liturgický sviatok a zároveň bol v zhode s nepísanou tradíciou hodov na nedeľu okolo sviatku sv. Michala. Robil som výskum vo farských archívoch ohľadne pôvodu tohto slávenia. Jeho výsledok je na samostatnom dokumente na nástenke. Ak by niekto vedel o hodnovernom historickom dôvode slávenia hodov na sviatok sv. Michala, prosím, nech sa obráti na farský úrad. V každom prípade posvätenie kostola v určenom termíne dá tejto tradícii ten význam, ktorý má mať.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Ďakujem všetkým, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri upratovaní nášho kostola a jeho okolia k hodom.
  • V pondelok 24.8. o 16:00 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí. V utorok o 19:00 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí aj ich rodičov.
  • V sobotu 29.8. o 9:30 bude v Trnave v katedrále Missa Chrismatis – omša svätenia olejov, presunutá tento rok zo Zeleného štvrtku.
oznamy farského úradu