Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (22.9.) sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Z našej farnosti autobus odchádza o 11:30 od kostola v Abraháme a o 11:35 od kostola v Hoste. Za autobus netreba platiť. Kto nemôže ísť na Národný pochod za život, môže dnes obetovať svoje modlitby za jeho priebeh a organizátorov.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (29.9.) bude tradičná farská hodová zbierka.
  Je možné zakúpiť si v sakristii knižný Misijný kalendár na rok 2020 za 3€.

 • Aj v školskom roku 2019/2020 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Ako jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0915 780 923.

 • Hľadáme farníka ochotného podujať sa na službu prania oltárnych plachiet. Kto by mal záujem sa na túto službu pre farnosť podujať, nech sa prihlási u pani kostolníčky.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (22.9.) sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Z našej farnosti autobus odchádza o 11:30 od kostola v Abraháme a o 11:35 od kostola v Hoste. Za autobus netreba platiť. Kto nemôže ísť na Národný pochod za život, môže dnes obetovať svoje modlitby za jeho priebeh a organizátorov.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

 • Je možné zakúpiť si v sakristii knižný Misijný kalendár na rok 2020 za 3€.

 • Aj v školskom roku 2019/2020 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Ako jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0915 780 923.

oznamy farského úradu Abrahám