Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (18.9.) o 15:30 je Eucharistická adorácia a o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • V piatok (23.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • Na budúcu nedeľu (25.9.) bude hodová farská ofera.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (18.9.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

oznamy farského úradu