Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na cirkevné školy Trnavskej arcidiecézy ste prispeli sumou 404,50€.

  • Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sv. omše pri soche Sedembolestnej Panny Márie.

  • Od pondelka (19.9.) je náš okres v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity.

  • V piatok (24.9.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

  • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na cirkevné školy Trnavskej arcidiecézy ste prispeli sumou 128,10€.

  • Od pondelka (19.9.) je náš okres v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity.

  • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky budú k dispozícii čoskoro.

  • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu