Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Zbierka na Boží hrob bola 442,92€. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Na budúcu nedeľu bude tradičná hodová farská ofera.
 • V tomto týždni sa bude inštalovať nové liturgické zariadenie, ktoré bude požehnané spoločne s kostolom na nedeľnej slávnosti.
 • Svätá omša v sobotu o 18:00 bude slúžená na bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho.
  Po nej bude v kostole modlitbová vigília pri relikviách bl. Titusa Zemana, ktoré budú počas posviacky vložené do oltára. Po modlitbe a pripomienke života blahoslaveného Titusa Zemana, ako aj významu a obradov posviacky kostola, bude možnosť uctiť si relikviu v tichej modlitbe.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Zbierka na Boží hrob bola 226€. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • V tomto týždni sa vo farskom kostole v Abraháme bude inštalovať nové liturgické zariadenie, ktoré bude požehnané spoločne s kostolom na nedeľnej slávnosti.
  Svätá omša v sobotu o 18:00 bude slúžená na bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho.
  Po nej bude v kostole modlitbová vigília pri relikviách bl. Titusa Zemana, ktoré budú počas posviacky vložené do oltára. Po modlitbe a pripomienke života blahoslaveného Titusa Zemana, ako aj významu a obradov posviacky kostola, bude možnosť uctiť si relikviu v tichej modlitbe.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu