Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (9.10.) bude adorácia o 15:30. O 19:00 bude vo františkánskom kostole v Trnave benefičný koncert na podporu vybudovania pamätníka nenarodeným deťom v Trnave.

 • Deti a rodičia, ktorí sa zapojili do našej októbrovej rodinnej hry s názvom PÄŤDESIAT PERÁL, si vzadu na stolíku môžu vyzdvihnúť druhú časť hry. Riešenia znova prineste na najbližšiu detskú sv. omšu v piatok (14.10.). Po sv. omši Vás pozývame na detské stretko na faru.

 • V piatok (14.10.) sa budú predmodlievať ruženec pred svätou omšou birmovanci. Stretáme sa o 17:20 v kostole.

 • Na budúcu nedeľu (16.10.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20.

 • Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 2,50€.

 • V sakristii je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (9.10.) o 19:00 bude vo františkánskom kostole v Trnave benefičný koncert na podporu vybudovania pamätníka nenarodeným deťom v Trnave.

 • Na budúcu nedeľu (16.10.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 2,50€.

 • V sakristii je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu