Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (10.10.) o 16:00 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov, na ktorom predstavím podmienky prípravy na birmovku a budete môcť odovzdať vyplnené prihlášky. Prihlášky sú ešte stále k dispozícii v sakristii.

  • Od pondelka (11.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

  • V piatok (15.10.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa stretneme v kostole na spoločnej modlitbe ruženca. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred svätou omšou alebo o 18:00.

  • U pani Bilčíkovej je možné vyzdvihnúť si podielové knihy Spolku Svätého Vojtecha za členský príspevok 8€.

  • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (10.10.) o 16:00 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov, na ktorom predstavím podmienky prípravy na birmovku a budete môcť odovzdať vyplnené prihlášky. Prihlášky sú ešte stále k dispozícii v sakristii.

  • Od pondelka (11.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

  • V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred svätou omšou alebo o 18:00.

oznamy farského úradu