Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na dobročinné diela Sv. Otca ste prispeli sumou 309,70€.
 • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
 • Z dôvodu kritickej zdravotnej situácie na Slovensku sa aktuálne môže svätej omše zúčastniť nanajvýš 50 ľudí, vrátane kňaza a asistencie. Nedá sa to zabezpečiť inak, ako uzatvorením kostola po naplnení kapacity. Ak sa vám však stane, že prídete na sv. omšu a dvere budú zatvorené, príďte o hodinu neskôr (v týždni o 45 minút) a môžete sa zúčastniť krátkeho obradu svätého prijímania. To znamená, že v nedeľu budem rozdávať sv. prijímanie o 8:30 a o 11:30 a cez týždeň v dňoch, keď bude sv. omša, o 18:45. Z rovnakého dôvodu prosím veriacich, aby sa zúčastňovali len jednej nedeľnej sv. omše (vrátane sobotnej s platnosťou na nedeľu) a dovolili tak čím viacerým mať účasť na nedeľnej svätej omši.
  Celá táto situácia si vyžaduje veľkú dávku pochopenia a ohľaduplnosti voči sebe navzájom. Nech sa aj v týchto ťažkých podmienkach správame ako naozajstné Božie deti, žijúce podľa princípov evanjelia.
 • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na dobročinné diela Sv. Otca ste prispeli sumou 100€.
 • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
 • Z dôvodu kritickej zdravotnej situácie na Slovensku sa aktuálne môže svätej omše zúčastniť nanajvýš 50 ľudí, vrátane kňaza a asistencie. Nedá sa to zabezpečiť inak, ako uzatvorením kostola po naplnení kapacity. Ak sa vám však stane, že prídete na sv. omšu a dvere budú zatvorené, príďte o hodinu neskôr (v týždni o 45 minút) a môžete sa zúčastniť krátkeho obradu svätého prijímania. To znamená, že v nedeľu budem rozdávať sv. prijímanie o 10:00 a cez týždeň v dňoch, keď bude sv. omša, o 18:45.
  Z týchto dôvodov obnovujeme aj sv. omšu v sobotu o 19:00 s platnosťou za nedeľu. Prosím, aby ju navštevovali najmä mladší veriaci na nedeľnú sv. omšu zas prišli prednostne starší.
  Celá táto situácia si vyžaduje veľkú dávku pochopenia a ohľaduplnosti voči sebe navzájom. Nech sa aj v týchto ťažkých podmienkach správame ako naozajstné Božie deti, žijúce podľa princípov evanjelia.
 • V nedeľu 10.3. začína deviatnik k svätému Jozefovi. Modlí sa pred svätou omšou alebo o 17:30.

 • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu