Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na budúci týždeň budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na o. Juraja Schindlera, správcu Diecézneho centra mládeže v Bojničkách. Telefónny kontakt je 0915 337 037.

oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Zbierka na renováciu zvonov z minulého týždňa bola 1363€. Nech Pán Boh odmení všetkých darcov

  • Na budúci týždeň budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na o. Juraja Schindlera, správcu Diecézneho centra mládeže v Bojničkách. Telefónny kontakt je 0915 337 037.

oznamy farského úradu Abrahám