Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (20.8.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu sobotu (26.8.) od 14:00 bude upratovanie kostola a okolia pred slávnosťou výročia posviacky chrámu a pred hodami. Prosíme farníkov, aby prišli pomôcť vo väčšom počte, muži aj ženy.

oznamy farského úradu