Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (14.8.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Vo štvrtok 1.9. chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 15€.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu 20. augusta od 14:00 bude väčšie upratovanie kostola k hodom. Chcem pozvať všetkých, ktorí majú ochotu pomôcť.

  • Vo štvrtok 1.9. chceme uskutočniť jednodňovú farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Kto by mal záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena na osobu je 15€.

oznamy farského úradu