Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu 22. augusta od 14:00 bude upratovanie kostola k hodom. Pozývam všetkých, ktorí majú ochotu pomôcť, zvlášť sa môžu zapojiť do výročného upratovania tí, ktorí sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania. Vítanou pomocou sú mladšie ženy a dievčatá, ale aj muži pri úprave okolia kostola. Za váš záujem a ochotu vopred srdečne ďakujeme.

oznamy farského úradu