Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.
  • V utorok (1.9.) je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
  • V piatok bude svätá omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik spevu na fare.
  • Na budúcu nedeľu (6.9.) na sv. omši o 10:30 budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku školského roka (Veni Sancte).
  • Pozývam veriacich zahlásiť si úmysly svätých omší, pretože sú voľné úmysly svätých omší už v nasledujúcich týždňoch.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu bude tradičná hodová farská ofera.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.
  • Ponúkam možnosť pred hodami vyspovedať chorých a nevládnych veriacich v ich domovoch, aj preto, že pred Veľkou nocou táto možnosť nebola. Spovedať tých, ktorí sa nahlásia, budem v utorok od 9:00.
  • V utorok (1.9.) je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
  • Na budúcu nedeľu (6.9.) budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku školského roka (Veni Sancte).
oznamy farského úradu