Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (21.8.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (31.8.) hodinu pred svätou omšou.

  • Vo štvrtok 1.9. bude jednodňová farská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Odchádzať budeme 7:30 spred kostola v Abraháme a 7:40 spred kultúrneho domu v Hoste.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (30.8.) hodinu pred svätou omšou.

  • Vo štvrtok 1.9. bude jednodňová farská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Prosím prihlásených, aby vyplatili v sakristii príspevok 15€. Odchádzať budeme 7:30 spred kostola v Abraháme a 7:40 spred kultúrneho domu v Hoste.

  • Na budúcu nedeľu (4.9.) bude hodová farská zbierka.

oznamy farského úradu