Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok (3.9.) bude svätá omša pre deti a mládež, pri ktorej budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku školského roka (Veni Sancte). Predtým o 17:30 bude nácvik spevu na fare.

 • Dnes (29.8.) je posledná možnosť prihlásiť sa na farskú púť na Turzovku, ktorá bude v sobotu 4. septembra. Cena na osobu je 10€. Autobus bude odchádzať o 8:00 spred kostola a vrátime sa do večernej svätej omše.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola. Je však aj potrebné, aby sa každý účastník individuálne zaregistroval na stránke www.navstevapapeza.sk.
  Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie bude vo večerných hodinách.

 • Hodová slávnosť prvého výročia posviacky nášho chrámu bude v nedeľu 26. septembra.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • Počas nedeľných svätých omší bude znova bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:
  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.
  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Prosím, nevhadzujte použité čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

 • Dnes (29.8.) je posledná možnosť prihlásiť sa na farskú púť na Turzovku, ktorá bude v sobotu 4. septembra. Cena na osobu je 10€. Autobus bude odchádzať o 8:10 spred kostola a vrátime sa do večernej svätej omše.

 • Večer v sobotu 4. septembra bude o 19:00 svätá omša. Bude ju celebrovať vdp. Michal Pokopec, ktorý poďakuje Pánovi za svoje jubileum 50 rokov kňazstva aj v našej obci, v ktorej strávil mnoho rokov svojej kňazskej služby.

 • Na svätú omšu do Šaštína pôjdeme spoločne s autobusom z farnosti Majcichov. Odchod bude 15. septembra o 5:15 spred kostola.
  Aby sa čím viacerí veriaci mohli zúčastniť sv. omše s pápežom, či už osobne alebo pomocou prenosu, naša farská svätá omša bude vo večerných hodinách.

 • Je možné si v sakristii zakúpiť knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

 • Počas nedeľných svätých omší bude znova bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:
  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.
  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Prosím, nevhadzujte použité čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

 • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu