Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým nebude nácvik na fare, ale 17:20 sa budeme spoločne modliť v kostole ruženec. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V sobotu (26.10.) po svätej omši pozývam všetkých na faru na premietanie hodnotného filmu s následnou diskusiou. Film bude o téme otcovstva, takže pozývam najmä mužov a otcov, ale je vhodný pre všetky vekové kategórie.

 • V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • Nasledujúce štyri nedele sa v kázňach na pokračovanie budeme venovať základným pravdám prvotného ohlasovania našej viery, ako nás k tomu vyzýva pápež František (Evangelii gaudium 165, Christus vivit 214).

 • V mesiaci októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.
  Mesiac október 2019 je tiež pápežom Františkom vyhlásený za mimoriadny misijný mesiac. Sme pozvaní najmä ohlasovať našu radosť z evanjelia slovom aj životom tam, kde nás Boh posiela, zvlášť v prostrediach, kde radosť zo života podľa evanjelia nie je veľmi známa. Taktiež sme pozvaní podporovať misijné úsilie Cirkvi v celom svete.

 • Predajom predmetov Národného pochodu za život prispela naša farnosť na Pochod sumou 140€, ktoré boli zaslané organizátorom.
  Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života a jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1€, veľká v skle 4€. Sviečky budú k dispozícii v priebehu týždňa.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 • V sobotu (26.10.) po svätej omši pozývam všetkých na faru na premietanie hodnotného filmu s následnou diskusiou. Film bude o téme otcovstva, takže pozývam najmä mužov a otcov, ale je vhodný pre všetky vekové kategórie.

 • V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • Nasledujúce štyri nedele sa v kázňach na pokračovanie budeme venovať základným pravdám prvotného ohlasovania našej viery, ako nás k tomu vyzýva pápež František (Evangelii gaudium 165, Christus vivit 214).

 • V mesiaci októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Mesiac október 2019 je tiež pápežom Františkom vyhlásený za mimoriadny misijný mesiac. Sme pozvaní najmä ohlasovať našu radosť z evanjelia slovom aj životom tam, kde nás Boh posiela, zvlášť v prostrediach, kde radosť zo života podľa evanjelia nie je veľmi známa. Taktiež sme pozvaní podporovať misijné úsilie Cirkvi v celom svete.

 • Predajom predmetov Národného pochodu za život prispela naša farnosť na Pochod sumou 140€, ktoré boli zaslané organizátorom.

 • Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života a jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1€, veľká v skle 4€. Sviečky budú k dispozícii v priebehu týždňa.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu