Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (16.10.) bude adorácia o 15:30. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Deti a rodičia, ktorí sa zapojili do našej októbrovej rodinnej hry s názvom PÄŤDESIAT PERÁL, si vzadu na stolíku môžu vyzdvihnúť tretiu časť hry. Riešenia znova prineste na najbližšiu detskú sv. omšu v piatok (21.10.). Po sv. omši Vás pozývame na detské stretko na faru.

  • V piatok (21.10.) sa budeme modliť ruženec pred detskou svätou omšou za rodiny našej farnosti. Pozývame modliť sa rodičov aj deti.

  • Na budúcu nedeľu (23.10.) je misijná nedeľa. Zbierka na misie bude tento rok venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.

  • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20.

  • V sakristii je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (16.10.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Na budúcu nedeľu (23.10.) je misijná nedeľa. Zbierka na misie bude tento rok venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.

  • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

  • V sakristii je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu