Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Z dôvodu epidemiologickej situácie sväté omše nebudú slúžené verejne vzhľadom na veľmi nízky dovolený počet zúčastnených. Rodina, na ktorej úmysel bude svätá omša slávená, bude oslovená a bude mať možnosť sa jej zúčastniť.
  Z rovnakých dôvodov sa sv. ruženec nebude modliť spoločne v kostole, ale súkromne v rodinách.
  Prosme Pána v našich modlitbách o skoré ukončenie tejto situácie.
 • Celá cirkev dnes (18.10.) slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-
  zbierku na internetovej stránke
  www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Z dôvodu epidemiologickej situácie sväté omše nebudú slúžené verejne vzhľadom na veľmi nízky dovolený počet zúčastnených. Rodina, na ktorej úmysel bude svätá omša slávená, bude oslovená a bude mať možnosť sa jej zúčastniť.
  Z rovnakých dôvodov sa sv. ruženec nebude modliť spoločne v kostole, ale súkromne v rodinách.
  Prosme Pána v našich modlitbách o skoré ukončenie tejto situácie.
 • Celá cirkev dnes (18.10.) slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
oznamy farského úradu