Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na zbierku do Božieho hrobu ste prispeli sumou 264€. Na farskú oferu ste prispeli sumou 952,40€. Srdečné Pán Boh zaplať!

  • Napriek posunu času ponecháme z praktických dôvodov čas svätých omší aj v letnom období na 18:00.

  • Od stredy začína májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie. Bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok hodinu pred svätou omšou.

  • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Bude sa konať v našej farnosti (v Abraháme) so začiatkom v doobedňajších hodinách. Postupne pripravujeme program, na ktorý sa môžu tešiť malí i veľkí. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na zbierku do Božieho hrobu ste prispeli sumou 210€. Na farskú oferu ste prispeli sumou 390€. Srdečné Pán Boh zaplať!

  • Napriek posunu času ponecháme z praktických dôvodov čas svätých omší aj v letnom období na 18:00.

  • Od stredy začína májová pobožnosť – Loretánske litánie. Bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30. Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok hodinu pred svätou omšou.

  • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Bude sa konať v našej farnosti (v Abraháme) so začiatkom v doobedňajších hodinách. Postupne pripravujeme program, na ktorý sa môžu tešiť malí i veľkí. Viac informácií prinesieme čoskoro.