Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú Veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (16.4.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • V pondelok (17.4.) je v Hoste celodenná Eucharistická adorácia.

 • Vo štvrtok (20.4.) od 16:00 bude prebiehať spoveď pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Pripomínam, že svätá spoveď je podmienkou pred pristúpením k sviatosti birmovania. Taktiež pripomínam príbuzným birmovancov, že na spoveď nemôže pristúpiť ten, kto žije v hriešnom stave, ktorý neľutuje (napríklad nesviatostné manželstvo, ktoré nie je platné pred Bohom, alebo intímne spolužitie bez manželstva).

 • V piatok (21.4.) o 18:00 bude v kostole nácvik birmovancov k sviatosti birmovania.

 • V sobotu (22.4.) o 10:30 bude slávnosť prijatia sviatosti birmovania. Vysluhovať ju príde generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (16.4.) o 15:00 bude tu v kostole spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  Dnes (16.4.) v Abraháme bude po adorácii o 15:30 otvorená farská kaviareň.

 • V pondelok (17.4.) bude v Hoste výročná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Začína o 9:00 a Sviatosť bude vystavená do svätej omše. Pozývam veriacich, aby sa zapísali na pripravený zoznam a strávili časť dňa v Pánovej prítomnosti.

 • Vo štvrtok (20.4.) od 16:00 bude v kostole v Abraháme spoveď pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Pripomínam, že svätá spoveď je podmienkou pred pristúpením k sviatosti birmovania. Taktiež pripomínam príbuzným birmovancov, že na spoveď nemôže pristúpiť ten, kto žije v hriešnom stave, ktorý neľutuje (napríklad nesviatostné manželstvo, ktoré nie je platné pred Bohom, alebo intímne spolužitie bez manželstva).

 • V piatok (21.4.) o 18:00 bude v kostole v Abraháme nácvik birmovancov k sviatosti birmovania.

 • V sobotu (22.4.) o 10:30 bude v Abraháme slávnosť prijatia sviatosti birmovania. Vysluhovať ju príde generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu