Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Kto si dnes (24.4.) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

  • Dnes (24.4.) bude Eucharistická adorácia výnimočne už o 15:00 a začne sa modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva.
    Druhé farské synodálne stretnutie bude tiež skôr, teda po skončení adorácie o 15:30. Bude sa konať na fare. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach našej spoluúčasti a spoluzodpovednosti na živote farnosti.

  • Dnes (24.4.) 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Kto si dnes (24.4.) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

  • Dnes (24.4.) 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu