Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 391,09 €

  • Je možné dať si zapisovať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť noviny Slovo+, ktoré prinášajú poctivé čítanie na základe žitého evanjelia v katolíckom duchu. Sú určené najmä pre mladé rodiny a ich členov a majú cirkevné schválenie. Cena jedných novín je 1,50€.

  • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich pošlete na charitu.

Poriadok bohoslužieb a oznamy na druhú pôstnu nedeľu
Poriadok bohoslužieb a oznamy na druhú pôstnu nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 260€.

  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00.

  • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť noviny Slovo+, ktoré prinášajú poctivé čítanie na základe žitého evanjelia v katolíckom duchu. Sú určené najmä pre mladé rodiny a ich členov a majú cirkevné schválenie. Cena jedných novín je 1,50€.

  • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich spoločne pošleme na charitu.

Poriadok bohoslužieb a oznamy na druhú pôstnu nedeľu