Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 474€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (25.2.) popoludní o 15:30 je pobožnosť krížovej cesty. Po nej bude stretnutie ružencového bratstva.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (28.2.) hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok (1.3.) je svätá omša pre deti. Pred ňou bude v kostole krížová cesta. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:30. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 256€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (27.2.) hodinu pred svätou omšou.

  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

oznamy farského úradu