Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 513€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Dnes (5.3.) popoludní o 15:30 je pobožnosť krížovej cesty. Po nej srdečne pozývame do farskej kaviarne.

 • V piatok (10.3.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude v kostole krížová cesta za rodiny. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Od piatka (10.3.) začína deviatnik k sv. Jozefovi. Bude sa modliť každý deň o 17:15.

 • Birmovanci, ktorí by chceli predložiť svoju pripravenosť prijať sviatosť birmovania, môžu prísť na faru v týchto termínoch:
  16.3. (štvrtok) 19:00-20:30
  18.3. (sobota) 10:00-12:00
  19.3. (nedeľa) 18:00-20:00
  Pripomínam, že preskúšanie je otvorené, takže môže prísť ktokoľvek, kto chce byť svedkom pripravenosti birmovancov.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 272€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Dnes (5.3.) po 16:00 bude v Abraháme na fare otvorená farská kaviareň.

 • Birmovanci, ktorí by chceli predložiť svoju pripravenosť prijať sviatosť birmovania, môžu prísť na faru v týchto termínoch:
  16.3. (štvrtok) 19:00-20:30
  18.3. (sobota) 10:00-12:00
  19.3. (nedeľa) 18:00-20:00
  Pripomínam, že preskúšanie je otvorené, takže môže prísť ktokoľvek, kto chce byť svedkom pripravenosti birmovancov.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov.
  Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty
  www.frcth.uniba.sk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu