Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 718,30€. Pán Boh vám zaplať za vašu štedrosť.

 • Prvé farské synodálne stretnutie, ktoré malo byť dnes (13.3.) popoludní, sa odkladá o dva týždne na 27.3.

 • V piatok (18.3.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa stretneme v kostole na spoločnej modlitbe krížovej cesty. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:15, kedy počas pôstneho obdobia nahradí
  Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola je možné pozrieť si podmienky a prihlásiť sa do spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Situácia s vojnovým konfliktom na Ukrajine nás vyzýva ku konkrétnym skutkom milosrdenstva voči utečencom, ktorí v tisícoch prichádzajú na Slovensko. Farský úrad je už v kontakte s obecným úradom v Abraháme, aby pomoc bola koordinovaná. Ak je niekto ochotný prichýliť utečencov z Ukrajiny, nech kontaktuje farský alebo obecný úrad, kde môže nahlásiť počet postelí, izieb a kúpeľní a toaliet, ktoré by mal k dispozícii. Ďalšie formy pomoci budú predstavené aktuálne podľa potreby a možností. Prosím veriacich, aby nekonali na vlastnú päsť, aby pomoc bola čo najúčinnejšia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 295€. Pán Boh vám zaplať za vašu štedrosť.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Na budúcu nedeľu (20.3.) o 16:00 bude v kultúrnom dome prvé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach nášho prežívania spoločenstva a vzájomného počúvania v našej farskej rodine.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 18:00 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Situácia s vojnovým konfliktom na Ukrajine nás vyzýva ku konkrétnym skutkom milosrdenstva voči utečencom, ktorí v tisícoch prichádzajú na Slovensko. Farský úrad je už v kontakte s obecným úradom v Hoste, aby pomoc bola koordinovaná. Ak je niekto ochotný prichýliť utečencov z Ukrajiny, nech kontaktuje farský úrad, kde môže nahlásiť počet postelí, izieb a kúpeľní a toaliet, ktoré by mal k dispozícii. Ďalšie formy pomoci budú predstavené aktuálne podľa potreby a možností. Prosím veriacich, aby nekonali na vlastnú päsť, aby pomoc bola čo najúčinnejšia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu