Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 536,55€.

 • V utorok o 19:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • V sobotu o 19:00 bude na fare večer so Svätým Písmom. Pozrieme sa spoločne na evanjelium podľa Jána. Tieto stretnutia nenadväzujú jedno na druhé, takže sa môžu pripojiť aj tí, ktorí neboli na predchádzajúcich stretnutiach. Treba si priniesť Sväté Písmo, stačí Nový zákon.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich spoločne pošleme na charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Vzadu v kostole si môžete zadarmo vyzdvihnúť brožúrku Náš príbeh z projektu Milovať a ctiť. Je v niekoľko manželských príbehov na povzbudenie.

 • V pôste možno na internete nájsť viacero povzbudzujúcich zamyslení. Napríklad ponuka Konferencie biskupov Slovenska so zamysleniami z exhortácie pápeža Františka Christus vivit (zamyslenia.kbs.sk) alebo ponuka nadácie ACN Slovensko s príbehmi moderných mučeníkov (www.postnykalendar.org).

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 305€.

 • V utorok o 19:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • V sobotu o 19:00 bude na fare večer so Svätým Písmom. Pozrieme sa spoločne na evanjelium podľa Jána. Tieto stretnutia nenadväzujú jedno na druhé, takže sa môžu pripojiť aj tí, ktorí neboli na predchádzajúcich stretnutiach. Treba si priniesť Sväté Písmo, stačí Nový zákon.

 • Pobožnosť krížovej cesty bude v nedeľu o 15:00 a v piatok o 17:30.

 • V utorok 10. marca začína deviatnik k sv. Jozefovi. Bude sa modliť pred sv. omšou alebo o 17:30.

 • V týchto dňoch začala rekonštrukcia zvonov na našom kostole. Bude trvať niekoľko týždňov, počas ktorých nebude možné zvonenie.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich spoločne pošleme na charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Vzadu v kostole si môžete zadarmo vyzdvihnúť brožúrku Náš príbeh z projektu Milovať a ctiť. Je v niekoľko manželských príbehov na povzbudenie.

 • V pôste možno na internete nájsť viacero povzbudzujúcich zamyslení. Napríklad ponuka Konferencie biskupov Slovenska so zamysleniami z exhortácie pápeža Františka Christus vivit (zamyslenia.kbs.sk) alebo ponuka nadácie ACN Slovensko s príbehmi moderných mučeníkov (www.postnykalendar.org).

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu