Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V stredu bude sv. omša s formulárom na tento úmysel.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Budúca nedeľa (26.1.) je nedeľa Božieho slova.

 • Na budúcu nedeľu (26.1.) bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+, ktoré po novom vychádzajú ako mesačník. Cena jedného čísla je 1,50€.

 • Gymnázium Angely Merici v Trnave vás pri príležitosti 30. výročia znovuzaloženia školy pozýva na benefičný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 26.1. o 16:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo štvrtok bude sv. omša s formulárom na tento úmysel.

 • Budúca nedeľa (26.1.) je nedeľa Božieho slova.

 • Na budúcu nedeľu (26.1.) bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

 • Gymnázium Angely Merici v Trnave vás pri príležitosti 30. výročia znovuzaloženia školy pozýva na benefičný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 26.1. o 16:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+, ktoré po novom vychádzajú ako mesačník. Cena jedného čísla je 1,50€.

oznamy farského úradu