Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (15.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Večer o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

  • V piatok (20.1.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na projekty Dobrej noviny ste prispeli sumou 949,60€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

  • Hnutie Modlitby matiek pozýva všetkých, nielen mamy, na modlitebné trojdnie modlitieb matiek, ktoré bude v dňoch 27., 28., a 29.1. vždy o 19.00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (15.1.) o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

  • Na projekty Dobrej noviny ste prispeli sumou 336€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

  • Hnutie Modlitby matiek pozýva všetkých, nielen mamy, na modlitebné trojdnie modlitieb matiek, ktoré bude v dňoch 27., 28., a 29.1. vždy o 19.00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu