Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu po Narodení Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V sobotu (11.1.) o 19:00 na fare pozývam všetkých na stretnutie s Božím Slovom. Budeme sa venovať evanjeliám. Prineste si so sebou Nový zákon.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu (11.1.) o 19:00 na fare pozývam všetkých na stretnutie s Božím Slovom. Budeme sa venovať evanjeliám. Prineste si so sebou Nový zákon.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

  • Zapisovanie úmyslov svätých omší je možné kedykoľvek počas celého roka.