Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu po Narodení Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je jedna osoba na 15 m2, čo je v našom kostole 32 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) a v nedeľu (2.1., 9.1.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Dnes (2.1.) je vianočná farská zbierka.

 • Od 1.1.2022 sa stalo záväzným nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Obsahuje viacero zmien v liturgických textoch, prevažne však v modlitbách kňaza. V odpovediach veriacich sa mení len zvolanie, ktoré sa používa, keď sa cez obetovanie nespieva: namiesto „Zvelebený Boh naveky“ odpovedáme „Požehnaný Boh naveky.“ Prehľad najdôležitejších zmien nájdete napr. v najnovších Katolíckych novinách.

 • Od 1.1. znovu zavádzame v našej farnosti znak pokoja. Už sa nebude vynechávať, ale kvôli pandémii sa bude vyjadrovať úklonom hlavy voči blížnemu, nie podaním rúk.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • Na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) aj v nedeľu (9.1.) bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 30 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) a v nedeľu (2.1., 9.1.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Dnes (2.1.) je vianočná farská zbierka.

 • Od 1.1.2022 sa stalo záväzným nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Obsahuje viacero zmien v liturgických textoch, prevažne však v modlitbách kňaza. V odpovediach veriacich sa mení len zvolanie, ktoré sa používa, keď sa cez obetovanie nespieva: namiesto „Zvelebený Boh naveky“ odpovedáme „Požehnaný Boh naveky.“ Prehľad najdôležitejších zmien nájdete napr. v najnovších Katolíckych novinách.

 • Od 1.1. znovu zavádzame v našej farnosti znak pokoja. Už sa nebude vynechávať, ale kvôli pandémii sa bude vyjadrovať úklonom hlavy voči blížnemu, nie podaním rúk.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • Na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) aj v nedeľu (9.1.) bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu