Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo 600,96€. Nech Pán Boh odmení všetkým darcom.

 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 15.12. od 14:00 do 16:00.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Abraháme bude v stredu 18.12. od 8:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do 15.12.

 • Cirkevné Gymnázium Angely Merici v Trnave pozýva všetkých piatakov a deviatakov tiež ich rodičov na Deň otvorených dverí 13.12.2019 od 8:00 do 12:00.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo 355€. Nech Pán Boh odmení všetkým darcom.

 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • V sobotu je rorátna svätá omša, ktorá bude začínať o 6:30 rannými chválami z Liturgie hodín. Po nej budú spoločné raňajky. Kto je ochotný niečo pripraviť, nech sa zastaví teraz po svätej omši v sakristii.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 15.12. od 14:00 do 15:30.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Hoste bude vo štvrtok 19.12. od 8:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do 15.12.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu