Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 571€.
  V zbierke Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo 197€ na aktivity Fóra života. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Dnes (4.12.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.

 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • V piatok (9.12.) bude svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (11.12.) od 14:00 do 15:30. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • Cirkevné Gymnázium Angely Merici v Trnave pozýva všetkých piatakov a deviatakov tiež ich rodičov na Deň otvorených dverí 9.12.2022 od 8:00 do 12:00.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 310€.
  V zbierke Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo 82€ na aktivity Fóra života. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Dnes (4.12.) popoludní o 15:30 bude v Abraháme Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.

 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (11.12.) od 14:00 do 15:30. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farského úradu