Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálna kapacita je 30 osôb. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený v nedeľu od 15:00 do 17:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálna kapacita je 30 osôb. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený v nedeľu od 17:00 do 18:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.
  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.