Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 604,16€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.
 • V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež.

 • Predvianočná svätá spoveď bude v sobotu 19.12. počas celodennej adorácie. Spoveď nebude za účasti viacerých kňazov z dekanátu.

 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.
  Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená.
  Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Na rovnakom mieste sa môžu zapísať aj deti na koledovanie. Vzhľadom na obmedzenia sa môže na koledovanie zapísať iba 8 detí.
  Predbežný termín koledovania je sobota 26.12.2020 v poobedných hodinách.

 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+ za 1,90€.

 • V sakristii je možné zakúpiť si hodnotnú darčekovú knihu Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, ktorej súčasťou je aj krátka prezentácia farnosti Abrahám. Cena knihy je 15€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 280€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.
 • V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Predvianočná svätá spoveď bude v nedeľu 20.12. od 14:00 do 20:00 počas adorácie. Spoveď nebude za účasti viacerých kňazov z dekanátu.
 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.
 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.
  Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená
 • Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Predbežný termín koledovania je nedeľa 27.12.2020 v poobedných hodinách.
 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+ za 1,90€.
 • Vzadu v kostole je možné zakúpiť si sviečky za nenarodené deti a podporiť tak projekty na ochranu života.
 • Pri východe z kostola si dnes (6.12.) môžete vyzdvihnúť malé tradičné mikulášske prekvapenie.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu