Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Ďakujem všetkým za modlitby a inú podporu počas nášho farského tábora. V piatok po svätej omši bude na farskom dvore opekačka –pre tých, ktorí boli na tábore a chcú sa znova stretnúť, ako aj pre tých, ktorí chcú vedieť, ako nám tam bolo. Budú sa premietať fotografie a spomínať príhody z tábora. Všetci ste srdečne pozvaní.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes je zbierka na renováciu systému zvonov v našom kostole.

  • Ďakujem všetkým za modlitby a inú podporu počas nášho farského tábora. V piatok po svätej omši bude na farskom dvore opekačka –pre tých, ktorí boli na tábore a chcú sa znova stretnúť, ako aj pre tých, ktorí chcú vedieť, ako nám tam bolo. Budú sa premietať fotografie a spomínať príhody z tábora. Všetci ste srdečne pozvaní.
oznamy farského úradu