Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (7.8.) popoludní bude adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

  • Na budúci týždeň budem s deťmi na farskom tábore. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • Vo štvrtok 1.9. by sme chceli uskutočniť jednodňovú farskú púť. Miesto ešte vyberáme. Kto má záujem, môže s týmto termínom rátať a počkať na zapisovanie, ktoré spustíme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes  (7.8.) popoludní pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

  • Na budúci týždeň budem s deťmi na farskom tábore. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • Vo štvrtok 1.9. by sme chceli uskutočniť jednodňovú farskú púť. Miesto ešte vyberáme. Kto má záujem, môže s týmto termínom rátať a počkať na zapisovanie, ktoré spustíme čoskoro.

oznamy farského úradu