Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.
oznamy farského úradu