Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

oznamy farského úradu