Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

oznamy farského úradu