Poriadok bohoslužieb a oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Od pondelka (7.6.) bude náš okres v žltej farbe Covid automatu. Znamená to, že budeme môcť zvýšiť počet ľudí v kostole na 50% kapacity. Z tohto dôvodu už ukončíme online vysielania svätých omší z našej farnosti.

 • V piatok (11.6.) je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 • Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v sobotu 19.6. Kvôli pandemickým opatreniam bude svätá omša len pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Zahrňme ich do svojich modlitieb v týchto posledných týždňoch príprav.

 • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať 2.-7. augusta na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Cena tábora bude 90€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Odovzdať ich treba do 13. júna.

 • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna na obecnom úrade alebo doma pomocou jeho zamestnanca. Dajte si pritom pozor na množných podvodníkov. Vyplnenie údajov sčítania je dôležité pre našu obec i pre našu Cirkev.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Od pondelka (7.6.) bude náš okres v žltej farbe Covid automatu. Znamená to, že budeme môcť zvýšiť počet ľudí v kostole na 50% kapacity.

 • V piatok (11.6.) je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať 2.-7. augusta na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Cena tábora bude 90€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Odovzdať ich treba do 13. júna.

 • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna na obecnom úrade alebo doma pomocou jeho zamestnanca. Dajte si pritom pozor na množných podvodníkov. Vyplnenie údajov sčítania je dôležité pre našu obec i pre našu Cirkev.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu